ADOPCE

Představujeme Vám charitativní projekt ADOPCE NA DÁLKU - SÝRIE

,,ADOPCE SÝRIE“, jež je projekt ve spolupráci se zaměstnanci Syrské ambasády a křesťanskými Sirotčinci v Sýrii (Sv. Pavla, sv. Panthaleona, sv. Řehoře a sv. Tekly).

Ve válce poničené a postižené zemi, kde některé děti nemají co jíst a pít, či jsou bez rodiny vznikly sirotčince, které se starají o dané křesťanské děti. Jejich rodiče jsou často mrtví či nezvěstní a proto nalezli útočiště v těchto sirotčincích. Bohužel stávající stav v Sýrii je více než žalostný a děti se potýkají s nedostatkem základních lidských potřeb (jídla, pití, ubytování atd.). Děti jsou sice částečně zaopatřeny, avšak pouze v minimalistické variantě, jejich situace je více než tíživá. Chybí jim základní lidské potřeby jako je láska rodiny (tuto jim dáte nemůžeme), ale můžeme jim zpříjemnit život v dané sociální skupině (v sirotčinci) a poskytnout jim zdroje na jídlo, pití, oblečení a ubytování.

Právě i Vy se můžete zasadit o jejich lepší život.

Jak můžete přispět:

adopcí na dálku ADOPCÍ SYRIE
Pokud uvažujete o ADIOPCI NA DÁLKU, pak pomůžete srdcem, prosím podívejte se na děti, které potřebují Vaší pomoc ZDE.

 

přímou podporou (darem)
Pokud raději dáváte přednost daru, prosím klikněte ZDE pro vyplnění darovací smlouvy.