DĚTI K ADOPCI

Představujeme Vám charitativní projekt ADOPCE NA DÁLKU - SÝRIE

,,ADOPCE SÝRIE“, jež je projekt ve spolupráci se zaměstnanci Syrské ambasády a křesťanskými Sirotčinci v Sýrii.

Ve válce poničené a postižené zemi, kde některé děti nemají co jíst a pít, či jsou bez rodiny vznikly sirotčince, které se starají o dané křesťanské děti. Jejich rodiče jsou často mrtví či nezvěstní a proto nalezli útočiště v těchto sirotčincích. Bohužel stávající stav v Sýrii je více než žalostný a děti se potýkají s nedostatkem základních lidských potřeb (jídla, pití, léky, hyg. prostředky, ubytování atd.). Děti jsou sice částečně zaopatřeny, avšak pouze v minimalistické variantě, jejich situace je více než tíživá. Chybí jim základní lidské potřeby jako je láska rodiny (tuto jim dáte nemůžeme), ale můžeme jim zpříjemnit život v dané sociální skupině (v sirotčinci) a poskytnout jim zdroje na jídlo, pití, oblečení a ubytování.

Právě i Vy se můžete zasadit o jejich lepší život.

Jak můžete přispět: