KONTAKT

Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara, z.s.
Sv. Čecha 63, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 60444258
účet číslo: 288734774/0300 ČSOB a.s.

 

Předseda

Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA

Tel: +420 608883407

Email: info@adopcesyrie.cz


Místopředseda

Ing. Samír Masad, CSc.

Email: info@adopcesyrie.cz


Čestný člen – zakladatel

Petr Jílek

Email: petr.jilek@email.cz

Tel: +420 604566057

Panu Petru Jílkovi moc děkujeme za jeho obětavou a charitativní práci. 

 

Výroční a finanční zpráva 2019 zde
Výroční a finanční zpráva 2020 zde
Výroční a finanční zpráva 2021 zde
Výpis ze spolkového rejstříku zde
Povolení veřejné sbírky Krajským úřadem zde