Jak jsme pomohli

 

 

Pomocníci řádu sv. Lazara

Představujeme Vám charitativní projekt ADOPCE NA DÁLKU - SÝRIE ,,ADOPCE SÝRIE“, jež je projekt ve spolupráci se zaměstnancem Syrské ambasády  a křesťanskými Sirotčinci v Sýrii, tyto jsou většinou součástí kláštera.
- Klášter Sv. Pavla v Damašku
- Klášter sv. Řehoře 
- Klášter sv. Tekly v Maloule
- Klášter sv. Bendlaimona
- Klášters sv. Jiří v Erbínu
- Klášter sv. Marie v Sednayah
- Klášter sv. George v Maloule
- s Arménskou katolickou církví (obdoba naší charity)

Ve válce poničené a postižené zemi, kde některé děti nemají co jíst a pít, či jsou bez rodiny, vznikly sirotčince, které se starají o dané křesťanské děti. Jejich rodiče jsou často mrtví či nezvěstní, a proto nalezly útočiště v těchto sirotčincích. Bohužel stávající stav v Sýrii je více než žalostný a děti se potýkají s nedostatkem základních lidských potřeb (jídla, léků, ubytování atd.). Děti jsou sice částečně zaopatřeny, avšak pouze v minimalistické variantě, jejich situace je více než tíživá. Chybí jim základní lidské potřeby jako je láska rodiny (tu jim dát nemůžeme), ale můžeme jim zpříjemnit život v dané sociální skupině (v sirotčinci) a poskytnout jim zdroje na jídlo, pití, oblečení a ubytování.

Právě  ,,Pomocníci řádu sv. Lazara“ a Vy se můžete společně zasadit o jejich lepší život. 

 

Spolupracujeme s:

  • Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalemského z.s.
  • Vybraným zaměstnancem Syrské ambasády v Praze, Ing. Samír Masad
  • Syrskými sirotčinci:  Sv. Pavla, sv. Panthaleona, sv. Řehoře a sv. Tekly
  • Civilní nemocnicí v Damašku ,,Al Saher Charity Hospital"
  • V Sýrii spolupracujeme s katolickým Melchitským patriarchou, jeho blažeností Josefem Absi 
  • Pravidelně se zúčastňujeme Národní misíjní rady

 

Sponzorují nás