Studny pro Afriku

Z iniciativy Petra Jílka (člena)

Východní Kongo - výstavby 30 studní s pitnou vodou. Kvalitní vody je tam velký nedostatek a zejména děti chodí s těžkými kanystry pro vodu i řadu kilometrů. Některé děti pak trpí i kýlou. Po dohodě s naším ministerstvem zahraničí jsme v termínu podali žádost o příspěvek na I. etapu, tj. pro 10 studní, pořádali jsme benefiční koncert a sehnali jsme finanční prostředky i u dalších organizací. Spolupracujeme (především na projektu 30 studní pro Kongo) také s misiemi augustiniánů  a  dalších organizací.

Projekt na akci „30 studní pro Afriku“ jsme předali včas našemu ministerstvu zahraničí   a Usnesením vlády ČR čís. 845/2007 bylo vše schváleno. Celkový projekt byl na 36.200 USD s tím, že místní zajistí práci a materiál za 6.100 USD, tj. asi 1.200 USD na jednu studnu. (Dle našich informací různé organizace zajišťují výstavbu jedné studny V Africe za 4.000 až 5.000EUR.) Nicméně z MZV projekt předali ministerstvu zemědělství. Tam však tuto záležitost ignorovali údajně proto, že mají podstatně složitější a jinou metodiku. Po roce však projekt vrátili MZV, a tam se rozhodli, že na projektech, na kterých se dosud nezačalo se ani pokračovat nebude. Kromě toho byla realizace nákladnější, a tak jsme od stovek drobných dárců sehnali a zaslali 33.200 USD a augustiniáni studny již realizovali. Dále viz samostatná část s obrázky.  

30 studní pro Východní Kongo
Název projektu: Zařízení 30 vodních zdrojů a instalace 10 vodních čerpadel na území Poko
Organizace žadatele: Ordre de Saint Augustin (osa) Řád Svatého Augustina, vikariát kongo, asbl 

Lokalizace a situace sociálně-ekonomická.
Administrativní území Poko je situováno v okrese Bas-Uele. Východní provincie v demokratické republice Kongo. Prostírá se mezi městy Isiro a Buta. Jeho populace se odhaduje na 200.000 obyvatel. Tato populace žije speciálně ze zemědělství, řemesla a lovu. Jižní část je osídlena kmeny Bantu a Pygmeji. Koupěschopnost sedláků je obzvláště nízká s důvodu mnohotvárné krize, kterou prodělává Kongo. Cesty jakoby neexistovaly. Velké zemědělsko-průmyslové podniky, které dávaly sedlákům práci, jsou opuštěné. Zničení většiny mostů znamená enklavu pro značnou část populace. Školy fungují díky příspěvkům (zemědělské výrobky, řemeslné výrobky, úlovky) rodičů a velkodušnosti církve. Zdravotnické infrastruktury jsou zcela zubožené, dostupné zařízení první pomoci není s to zajistit zdraví populace. 

Zdůvodnění projektu
Nemoci přenášené parazity v důsledku závadné vody, kterou tato populace konzumuje, jsou nemoci endemické v této zóně. Vzpomeňme si , že právě v této části země se před dvěma léty vyskytl mor. Kampaně na pochopení potřeby svařování vody před konzumací se, jak se zdá, nepřinesly dobré výsledky. Přesto ve velkých centrech, kde jsme začali upravovat vodní zdroje, se počet chorob značně snížil. Úpravy by jistě mohly přinést velmi dobré výsledky. 

Vybraná místa pro zřízení vodních zdrojů a instalaci vodních pump.

 • město KANA 2 5.000 obyvatel  
 • město VUNGALA 3 7.000 obyvatel  
 • vesnice KPADA  1 4.000 obyvatel  
 • vesnice DIANGELE 1 3.500 obyvatel  
 • vesnice MOLANGI 1 4.500 obyvatel  
 • vesnice NGEITO 2(+1)  10.000 obyvatel  
 • vesnice BISENGO-GARE  3(+1)  15.000 obyvatel  
 • vesnice NAO 1 3.000 obyvatel  
 • vesnice LOKO 1 3.000 obyvatel  
 • vesnice SORONGA 1 3.500 obyvatel  
 • vesnice NGUMA 1(+1) 4.000 obyvatel  
 • vesnice DILI 1 2.000 obyvatel  
 • vesnice SEKI 1 3.000 obyvatel  
 • vesnice AMADI 2(+4) 20.000 obyvatel  
 • vesnice BOSO 1 3.000 obyvatel  
 • vesnice MELINDA 1 3.500 obyvatel  
 • vesnice ZALIKA 1 2.500 obyvatel  
 • 20 vesnice KEMBISA 2(+1)  5.500 obyvatel  
 • 21  vesince EFU  1  2.500 obyvatel  
 • 22  vesnice MODIKI  1(+1)  3.500 obyvatel  
 • 23  vesnice GAFUGAFU  1(+1)  1.500 obyvatel  
 • 24  vesnice MANGORO  1  8.000 obyvatel  
 • 25  vesnice MAKUMBAMBA  1  2.000 obyvatel  
 • 26 vesnice BIMA  1 3.000 obyvatel  
 • 27 vesnice MAZUGBU 1 2.500 obyvatel  

 

Cena projektu: Celková cena projektu: USD 36.200