Zajištění finančního příspěvku

Výstavba hospice: Slavnostní otevření a požehnání nového hospice Jana Pavla II. v Kabuga v africké Rwandě 2. května 2013.


V roce 2011 zahájily stavbu hospice ve střední Rwandě pro nemocné v terminálním stavu, což je v těchto končinách zcela ojedinělý počin. Původní cena výstavby byla vypočítána na 67.000Euro, ale během výstavby se zvýšila asi 2,5 krát. Jen vybavení stálo 25.000EUER a odhadnuté provozní náklady na květen až prosinec 2013 byly 15.860EUR. Nadační fond solidarity s chudými třetího světa – MAITRI (http://maitri.jinak) a Společenství pomocníků řádu sv. Lazara přispěly od roku 2007 do června 2013 celkem částkou 87.550EUR. (Z toho Nadační fond asi 2/3 a Společenství 1/3. Tyto organizace mají personální propojení a v některých akcích působí společně)