Finanční dar

Průběžně od roku 2010 do dnešní doby podporujeme přímou podporou tj. finančním darem africké studenty, kteří mají možnost a sílu studovat v ČR. Celkem bylo do dnešní doby podpořeno osm studentů. 

V roce 2010 jsme rovněž poslali 2.200USD na výstavbu nemocnice, kterou na Blízkém východě zajišťuje řecko-katolický patriarcha Jeruzaléma J.B. Gregorios III.
Novou akcí je adopce kleriků na dálku, kterou zajišťujeme na přání afrických augustiniánů - viz 3 níže uvedené obrázky. Akci nyní rozšiřujeme i o africké karmelitány. Jejich řády dostanou příspěvek 1.000USD na jednoho klerika ročně, ale korespondence bude s příslušným studujícím augustiniánem. Na rozdíl od nás mají spoustu zájemců, ale málo finančních prostředků. Říká se, že do zdraví je nejlepší investice, ale v tomto případě je podstatně lepší. 

V roce 2007 jsme poslali do Konga 3.200 UER farmě augustiniánů, kde pečují o sirotky, která má název AFND Dungo (Association des Femmes de Nanzawe pout le Development). Obdrželi jsem poděkování.