ADOPTOVANÉ DĚTI

Filtrovat podle pohlaví

Layla Mayfe

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)
 

O rodičích nemáme žádné informace.

Maya Khadjo

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Její otec zemřel a matka ji opustila.

Lyn Al Bady

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Otec odmítá pečovat o dívku a matka zemřela. 
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Christine Al-Bady

SIrotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Otec odmítá pečovat o dívku a matka zemřela.

Georges Khayyat

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Matka nemá finanční prostředky pro péči a dítě a otec je po smrti.
stav: Chlapec je adoptován (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Mohamad Samer Hammoud

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Otec je neznámý a matka je teenager.
Dítě již má adoptivního rodiče.

Samir Nehme

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Oba rodiče jsou po smrti. 

George Bedik

George žije spolu se svou matkou a prarodiči v Damašku, jeho otec je po smrti. George je němý (nemocný), a proto nemůže studovat.
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.
Díte již má adoptivního rodiče.

Maria Polo

Spolu s matkou žije v Damašku, její otec zemřel v roce 2016. Maria je pilnou studentkou, chodící do 8. třídy. 
Rodina je bez finančních zdrojů. 
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.
Dívka je od data 04.03.2020 adoptovaná (má tedy adoptivní rodiče).

Iarissa Nehme

Sirotčinec má problém se zajištěním peněz na studia.