Tři elektrogenerátory

V roce 2016 byla iniciována činnost ,,Tři elektrogenerátory" pro civilní nemocnici v Damašku ,,AL Saher Charity Hospital". Tyto tři elektrogenerátory za cca 3,5 mil. CZK byly doručeny do této nemocnice z důvodu zajištění stability elektrické energie, která zde chyběla, protože docházelo k častým výpadkům proudu (válka, nepokoje, nekvalitní infrastruktura). V  dané nemocnici se s naší pomocí podařilo zajistit stabilitu proudu a tím zkvalitnit místní zdravotní služby. Na dodávce se podílela i ČR formou dotace z MZV a Vojenský špitální řád Sv. Lazara Jeruzalemského z.s.

V roce 2019 připravujeme obdobný projekt ,,Výtahy a elektrogenerátory" pro další civilní nemonici v Damašku.