AKTUALITY

24.06.2020
Bohužel díky stávající situaci na celosvětové úrovni, jsou omezeny či stále zrušeny lety do Bejrůtu odkud tyto zdroje předáváme v jednotliuvých Siritčincích osobně. Sankce OSN a EU nedovolují do Sárie dostat zdroje přes banovní systém. Máme tedy připraveno k předání přes místopředsedu (Ing. Samira) ze Syrské amabasády dostatek zdrojů od Vás (dárců). Tyto zdroje budou předány co možná nejdříve, očekáváme uvolnění letů na červenec 2020. Děkujeme všem dárcům a o předání Vás obratem budeme informovat prostřednictvím emailů.  

18.03.2020

Naše nezisková organizace plánovala předat zdroje pro sirotčince a děti v Sýrii na konci března 2020. Bohužel z důvodu karantén a zrušených letů se tyto zdroje budou osobně předávat, až to bude technicky možné. Z předání peněz je vždy proveden ,,předávací protokol" a fotodokumentace. O novém termínu Vás budeme informovat. Všem kdo přispívají moc děkujeme. 

13.03.2020
Chce tímto poděkovat dvoum významným dárcům ,,Předsedovi Vlády ČR" a ,, Řediteli Odboru tiskového a tiskovému mluvčí prezidenta republiky". Moc děkujeme za Vaší projevenou důveru a Vámi poskytnutý dar bude předán dětem do Syrie v průběhu roku 2020.  Děkujeme. 

21.01.2020
SPOLEČENSTVÍ řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského znovu předalo 21.01.2020 finanční podporu do nestabilních částí Sýrie. Daná podpora je směrována do Křesťanských sirotčinců na podporu dětí a na podporu obnovy křesťanských symbolů.  V lednu 2020 bylo do Sýrie předáno 3000 USD a to konkrétně 1500 USD do Kláštera svatého Pavla v Damašku (pro dvě adoptivní děti) a na celkový chod sirotčince, 500 USD předáno do Kláštera sv. Tekla Maloule a na obnovu Křesťanských symbolů byly zdroje předány ve výši 1000 USD Klášteru sv. Bendlaimona.  DĚKUJEME VŠEM.

31.12.2019
Všem dárcům, adoptivním rodičům a sympatizantům děkujeme za finanční i morální podporu v naší činnosti.  Veškeré zdroje jdou přímo do Sýrie právě dětem ,,křesťanům" kteří jej potřebují.  Další zdroje 3000 USD budou zaslány do Damašku (Sýrie) po 10.01.2020. O zaslání Vás budeme informovat emailem (u adoptivních rodičů).

Dárci, kteří nás podpořili a chtějí potvrzení o daru, prosím zašlete nám email s informacemi (jméno a příjmení, adresu, datum narození, darovanou částku a datum úhrady), následně Vám vystavíme daný doklad ,,POTVRZENÍ O DARU". 
DĚKUJEME  předseda Mgr. Richard Andrle

12.12.2019
V současné době máme připraveno okolo 3 až 4 tis. USD a předpokládáme, že tyto zdroje zašleme začátkem roku 2020.
DĚKUJEME předseda Mgr. Richard Andrle


10.11.2019
SPOLEČENSTVÍ darovalo 25.000,-Kč nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – oddělení paliativní péče pro zajištění paliativní péče (péče pro dlouhodobě nemocné).