Přímý dar sirotčinci

Náše nezisková společnost spolupracuje s několika Syrskými křesťanskými sirotčinci. Právě podpora dětí ve formě přímého daru je jednou z hlavních priorit. V minulosti jsme předali několik nezanedbatelných finančních částek.

Dne 10.09.2019 a 11.09.2019 bylo do Sýrie předáno 2000 USD. Konkrétně do sirotčince Sv. Pavla v Damašku a Sv. Tekly v Maloule.

V současné době tam nepřehledně již bojují všichni proti všem, ale nejhůře jsou na tom křesťané a zejména jimi vedené sirotčince. Nalézt nějaké řešení v situaci, kdy tam nejde bankovní spojení ani listovní pošta bylo podobné problému ježka v kleci. Nicméně se nám podařilo najít cestu. Duchovním protektorem našeho mezinárodního řádu je Jeruzalémský řecko-katolický patriarcha, který v Libanonu i Sýrii má různé aktivity, ale podobně nemá spojení do Sýrie.  Má také sirotčinec sv. Pavla v Damašku, na který jsme se zaměřili nejdříve. Dostali naším poslem 3000 US dolarů a zajistili jsme jim projekt na dovybavení sirotčince u našeho zastupitelství (tj. u našeho MZV) s limitem 20.000 US dolarů.

Nyní obdobně dostal sirotčinec sv. Panthaleona pro dívky ve starém Damašku od našeho osobního posla 1500 USD dolarů a chtěli bychom postupovat obdobně. Nyní se však povstalci houfně strefují do křesťanských čtvrtí a jedna raketa poškodila i jejich budovu. Z bezpečnostních důvodů nesmějí zaměstnanci našeho velvyslanectví opouštět prostory našeho zastupitelství, a tak se celá záležitost poněkud protáhne. Chceme se tam zaměřit i na další takové sirotčince, ale scházejí nám finanční prostředky.