Přímý dar sirotčinci

Náše nezisková společnost spolupracuje s několika Syrskými křesťanskými sirotčinci. Právě podpora dětí ve formě přímého daru je jednou z hlavních priorit. V minulosti jsme předali několik nezanedbatelných finančních částek.

21.01.2020
SPOLEČENSTVÍ řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského
 znovu předalo 21.0.1.2020 finanční podporu do nestabilních částí Sýrie. Daná podpora je směrována do Křesťanských sirotčinců na podporu dětí a na podporu obnovy křesťanských symbolů.  V lednu 2020 bylo do Sýrie předáno 3000 USD a to konkrétně 1500 USD do Kláštera svatého Pavla v Damašku (pro dvě adoptivní děti) a na celkový chod sirotčince, 500 USD předáno do Kláštera sv. Tekla Maloule a na obnovu Křesťanských symbolů byly zdroje předány ve výši 1000 USD Klášteru sv. Bendlaimona.  

11.09.2019
Dne 10.09.2019 a 11.09.2019 bylo do Sýrie předáno 2000 USD. Konkrétně do sirotčince Sv. Pavla v Damašku a Sv. Tekly v Maloule.

2018
V současné době tam nepřehledně již bojují všichni proti všem, ale nejhůře jsou na tom křesťané a zejména jimi vedené sirotčince. Nalézt nějaké řešení v situaci, kdy tam nejde bankovní spojení ani listovní pošta bylo podobné problému ježka v kleci. Nicméně se nám podařilo najít cestu. Duchovním protektorem našeho mezinárodního řádu je Jeruzalémský řecko-katolický patriarcha, který v Libanonu i Sýrii má různé aktivity, ale podobně nemá spojení do Sýrie.  Má také sirotčinec sv. Pavla v Damašku, na který jsme se zaměřili nejdříve. Dostali naším poslem 3000 US dolarů a zajistili jsme jim projekt na dovybavení sirotčince u našeho zastupitelství (tj. u našeho MZV) s limitem 20.000 US dolarů.

2018
Nyní obdobně dostal sirotčinec sv. Panthaleona pro dívky ve starém Damašku od našeho osobního posla 1500 USD dolarů a chtěli bychom postupovat obdobně. Nyní se však povstalci houfně strefují do křesťanských čtvrtí a jedna raketa poškodila i jejich budovu. Z bezpečnostních důvodů nesmějí zaměstnanci našeho velvyslanectví opouštět prostory našeho zastupitelství, a tak se celá záležitost poněkud protáhne. Chceme se tam zaměřit i na další takové sirotčince, ale scházejí nám finanční prostředky.