Chahed Chahade

Datum narození: 5.10.2006 Název sirotčince: Pantalaemon

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Oba rodiče odešli z domova.

  • Variabilní symbol:305 
  • Oblast / Město:Youlan

Chahed Chahade